Sr. No. Event Name Date Place
1. KPYFAની સ્થાપના 18-07-2004 લાયન્સ હોલ, આણંદ
2. પ્રથમ યુવક-યુવતી પરીચય સંમેલન 26-09-2004 ટાઉન હોલ, આણંદ
3. વેબસાઈટ ઉદ્ઘાટન સમારોહ 28-10-2004 જે.કે. આનંદ, આણંદ
4. પ્રથમ શરદોત્વસ 20-03-2005 લાયન્સ હોલ, આણંદ
5. રીવોલ્શન યુ 12-06-2005 સામરખા ચોકડી, આણંદ
6. પ્રથમ બ્લેકટોટ્સ 12-06-2005 સામરખા ચોકડી, આણંદ
7. પૂર નિમિત્તે દવા-ચા, પાણીનું વિતરણ 06-07-2005  —
8. મ્યુઝીકલ પાર્ટી 13-08-2005 ટાઉન હોલ, આણંદ
9. દ્વિતીય શરદોત્સવ 16-10-2005 જે.કે. આનંદ, આણંદ
10. દ્વિતીય બ્લેન્ડા ટોટ્સ 05-02-2006 સામરખા ચોકડી, આણંદ
11. દ્વિતીય યુવક-યુવતી પરિચય સંમેલન 23-04-2006 વ્યાયામ શાળા, આણંદ
12. પ્રથમ ટેલેન્ટ શો 10-09-2006 ટાઉન હોલ, આણંદ
13. દ્વિતીય શરદોત્સવ 07-10-2006 જે.કે. આનંદ, આણંદ
14. તૃતીય બ્લેન્ડા ટેસ 07-01-2007 સામરખા ચોકડી, આણંદ
15. ચતુર્થ શરદોત્સવ 27-10-2007 જે.કે. આનંદ પાર્ક, આણંદ
16. પ્રથમ સમૂહલગ્નોત્સવ પ્રથમ જ્ઞાતિ એવોર્ડ 25-11-2007 વ્યાયામ શાળા, આણંદ
17. ચતુર્થ બ્લેક ડોટ્સ 15-05-2008 સામરખા ચોકડી, આણંદ
18. દ્વિતીય ટેલેન્ટ શો / બ્લડગ્રુપ ચેકિંગ કેમ્પ / ઈનામ વિતરણ સમારોહ 27-07-2008 ટાઉન શીપ, આણંદ
19. પંચમ શરદોત્સવ 18-10-2008 જે.કે. આનંદ પાર્ક, આણંદ
20. ઈનામ વિતરણ સમારોહ / ફેમીલી પરિચય પુસ્તિકા 28-06-2009 લાયન્સ હોલ, આણંદ
21. દ્વિતીય સમૂહ લગ્નોત્સવ, દ્વિતીય જ્ઞાતિ રતી એવોર્ડ 05-12-2009 21 વ્યાયામ શાળા, આણંદ
22. તૃતીય ટેમેન્ટ શો 08-08-2010 ટાઉન હોલ, આણંદ
23. છઠ્ઠો શરદોત્સવ 23-10-2010 સમધર દાસ હોલ, આણંદ
24. તૃતીય સમૂહ લગ્નોત્સવ, તૃતીય જ્ઞાતિ રતી એવોર્ડ 23-01-2011 વ્યાયામ શાળા, આણંદ
25. ઈનામ વિતરણ સમારોહ 28-08-2011 લાયન્સ હોલ, આણંદ
26. તૃતીય યુવક-યુવતી પરીચય સંમેલન 27-11-2011 વ્યાયામ શાળા, આણંદ
27. ચતુર્થ ટેમેન્ટ શો / ઈનામ વિતરણ સમારોહ 24-06-2012 ટાઉન હોલ, આણંદ
28. પંચમ ટેમેન્ટ શો / ઈનામ વિતરણ સમારોહ 23-06-2013 લાયન્સ હોલ, આણંદ
29. ચતુર્થ યુવક-યુવતી પરીચય સંમેલન 24-11-2013 અક્ષર ફાર્મ, આણંદ
30.